Informacje na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

odpady

Z dniem 01.07.2013 r. Gmina Jabłonka przejeła odpowiedzialność za cały proces począwszy od odbioru odpadów komunalnych do ich zagospodarowania, zbiórką odpadów zostaną objęci wszyscy mieszkańcy gminy. Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Jabłonka w pierwszym okresie jego obowiązywania dotyczy tylko i wyłącznie nieruchomości ZAMIESZKAŁYCH.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest podpisać stosowną umowę na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem (firma wpisana do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Jabłonka) we własnym zakresie. Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałej (np.: ze szkół, ośrodków zdrowia, sklepów, firm etc.) odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY JABŁONKA

Wójt Gminy Jabłonka informuje, że w dniu 10 grudnia 2018 r. została podpisana umowa z firmą, która będzie odbierała odpady komunalne od mieszkańców naszej gminy. Firma FCC Polska Sp. z o.o. została wyłoniona w drodze przetargu i będzie świadczyć usługi przez 12 miesięcy, tj. od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

OD DNIA 1 LIPCA 2013 R. WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NIE MOŻE DOWOLNIE WYBIERAĆ FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY! OD TEJ DATY ODPADY KOMUNALNE NALEŻY OBOWIĄZKOWO PRZEKAZYWAĆ PODMIOTOWI WYŁONIONEMU W DRODZE PRZETARGU PRZEZ GMINĘ JABŁONKA.

Równocześnie proszę mieszkańców o współpracę. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 18 26 111 32.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej powinien zaopatrzyć się w pojemnik  na odpady komunalne.


Równocześnie przypomina się:

1. Właściciel nieruchomości zabudowanej, gdzie istnieje możliwość techniczna podłączenia jej do istniejącej kanalizacji sanitarnej jest zobowiązany do dokonania przedmiotowego podłączenia.

2. Właściciel nieruchomości zabudowanej nie mający możliwości technicznej podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zobowiązany jest wyposażyć ją w szczelny zbiornik bezodpływowy, opróżniany systematycznie przez uprawnioną jednostkę, co musi być potwierdzone stosownym dokumentem (np. fakturą).