Taryfy

TARYFY STAWEK I OPŁAT ZA ŚCIEKI OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE OD 26.06.2018 r. do 25.06.2021 r.

Tabela 1.   Wysokość cen za odbiór ścieków dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Jabłonka

Wyszczególnienie

Cena od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

26.06.2018 r. – 25.06.2019 r.

Cena od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

26.06.2019 r. – 25.06.2020 r.

Cena od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

26.06.2020 r. – 25.06.2021 r.

Jednostka miary

Cena  netto

Cena z VAT

Cena netto

Cena z VAT

Cena netto

Cena z VAT

Cena 1 m³ odprowadzonych ścieków

3,33

3,60

3,61

3,90

3,80

4,10

zł/m³

 

Opłata zryczałtowana od osoby za odbiór 3 m3 ścieków na miesiąc:

Cena od 26.06.2018 r. – 25.06.2019 r: 10,80 zł

Cena od 26.06.2019 r. – 25.06.2020 r: 11,70 zł

Cena od 26.06.2020 r. – 25.06.2021 r.: 12,30 zł

 

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jabłonka.pdf - pokaż