ZUK.271.2.2021 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce

ZUK.271.2.2021 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
 
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWY,  prowadzone jest w trybie podstawowym (na podstawie art. 275 ust 1 ustawy pzp)
 
Nazwa zamówienia: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce
 
Znak sprawy: ZUK.271.2.2021
 
Data ogłoszenia: 02.12.2021
 
Numer ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 2021/BZP 00296292/01 z dnia 2021-12-02
 
Termin składania ofert: do dnia 10.12.2021 do godz. 11:00
 
Termin otwarcia ofert: w dniu 10.12.2021 o godz. 12:00
 
 
Uwagi:
 
 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP. 
 2. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany wycofania ofert lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 
 3. Zarejestrowanie i utrzymanie konta na ePUAP oraz korzystanie z tego konta jest bezpłatne. 
 4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającymi a wykonawcą odbywa się przy użyciu następujących narzędzi: 
Kontakt za pośrednictwem systemu ePUAP (w wyszukiwarce podmiotu należy wpisać "Zakład Usług Komunalnych w Jabłonce").
 
Elektroniczna skrzynka podawcza/Identyfikator adresata: /ZUKJablonka/Skrytka_ESP
 
Poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 
 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu konta ePUAP, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP 
 2. Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć: 
  1.   kwalifikowanym podpisem elektronicznym - https://www.nccert.pl/ 
  2.   podpisem zaufanym - https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER 
  3.   lub podpisem osobistym - https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania