ZUK.271.ZO.6.2021 Zapytanie ofertowe „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów dla Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce w 2022 r

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów dla Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce w 2022 roku”
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.
WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA- PONIŻEJ 130 000 ZŁ