ZUK.271.ZO.7.2021 Zapytanie ofertowe „Załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów ze wskazanych punktów odbioru”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na „ Załadunek,
transport i zagospodarowanie odpadów ze wskazanych punktów odbioru”
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.
WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA- PONIŻEJ 130 000 ZŁ NETTO