ZUK.271.ZO.1.2022 Zapytanie ofertowe a wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych próbek ścieków, wody powierzchniowej i osadów ściekowych zgodnie z załączonym harmonogramem

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZUK.271.ZO.1.2022
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO „na wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych próbek ścieków, wody powierzchniowej i osadów ściekowych zgodnie z załączonym harmonogramem dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce