ZUK.271.ZO.2.2022 Zapytanie ofertowe Sukcesywne dostawy paliw płynnych dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZUK.271.ZO.2.2022
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na
„Sukcesywne dostawy paliw płynnych dla potrzeb Zakładu Usług
Komunalnych w Jabłonce”

Filename Size
An Adobe Acrobat file ZUK.271.ZO.2.2022_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty 329.99 KB
A Microsoft Word file Zal_1 67 KB
A Microsoft Word file Zal_2 65.5 KB
A Microsoft Word file Zal_3 53.5 KB
A Microsoft Word file Zal_4 53 KB
A Microsoft Word file Zal_5 53 KB
A Microsoft Word file Zal_6 54 KB
A Microsoft Word file Zal_7 54 KB
A Microsoft Word file Zal_8 59 KB
An Adobe Acrobat file Zal_9_Projekt_umowy 506.85 KB
A Microsoft Word file Zal_10 40.5 KB
An Adobe Acrobat file Zapytanie_ofertowe_ZUK.271.ZO.2.2022 453.2 KB