ZUK.271.ZO.3.2022 Zapytanie ofertowe „na odbiór i zagospodarowanie odpadów w okresie od stycznia 2022 r. do 31.12.2022 r. ze wskazanego punktu odbioru”

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZUK.271.ZO.3.2022
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO „ na odbiór
i zagospodarowanie odpadów w okresie od stycznia 2022 r. do 31.12.2022 r. ze
wskazanego punktu odbioru” prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.
WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA- PONIŻEJ 130 000 ZŁ NETTO